Vaihde: 09 2533 3300
Tuki: 0600 12335 | Ma-pe klo 8–16 |
Sähköposti: info@mirasys.com

Tietosuojaseloste

Mirasys Oy:n tietosuojaseloste

Laatimispäivä 7.5.2018

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme ja sivustoamme kohtaan.

Mirasys Oy taltioi yritys- ja yhteistöasiakkaiden ja mahdollisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteyshenkilöiden ja työnhakijoiden tietoja sekä tietoja sivustonsa käyttäjistä.

Mirasys sallii tavaramerkkinsä käyttöoikeuden tietyille kolmansille osapuolille, mutta Mirasys ei vastaa heidän verkkosivuistaan. Näillä osapuolilla on omat erilliset tietosuojakäytäntönsä ja käyttöehtonsa.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Ajantasaisen version löydät aina tältä sivulta.

Rekisterin nimi

Mirasys Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mirasys Oy taltioi olemassa olevien ja uusien yritys- ja yhteisöasiakkaiden sekä sidosryhmien ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja asiakassuhteiden ja muiden liikesuhteiden luomiseen, ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelujen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tämä kattaa mm. seuraavia käyttötarkoituksia:

Lisäksi sivuston ja sosiaalisen median käyttäjätietoja taltioidaan sivuston ylläpitoa ja kehittämistä varten. Tietojen analysointiin käytetään kolmannen osapuolen Google Analyticsia (lisätiedot: https://www.google.com/analytics/). Sivustolla vieraileva henkilö pysyy Mirasysille tunnistamattomana kunnes hän täyttää ja lähettää sivustoilla olevat yhteydenottolomakkeet, uutiskirjepyynnöt tai rekisteröityy webinaarin kuuntelijaksi. Käyttäjä voi kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tukipalvelupyyntöihin käytetään Atlassian JIRA Service Desk -järjestelmää (lisätiedot: https://support.mirasys.com).

Työnhakijatietoja ja -profiileja käsittelemme kolmansien osapuolten avulla. Vapaaehtoisesti luovutetut tiedot tallennetaan tietokantaan, jonka käyttö on rajoitettu valtuutetuille Mirasysin ja kolmannen osapuolen henkilöille, ja jonka tietoja säilytetään kohtuullinen aika rekrytointitilanteen päättymisen jälkeen.

Mirasysin sivuilla on linkkejä muiden kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaalisen median yhteisöpalveluihin. Näihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Myös sosiaalisen median palvelu, jossa Mirasysin sosiaalisen median sivusto sijaitsee, voi taltioida henkilötietoja. Näihin sovelletaan ko. kolmannen osapuolen omia ehtoja.

Mirasysin taltioimia tietoja säilytetään asiakassuhteen tai asiayhteyden jatkumisen ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Mitä tietoja taltioidaan

Seuraavia tietoja saatetaan kerätä:

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Saatamme luovuttaa tietoja Mirasys-konsernin sisällä yksiköltä toiselle, kolmantena osapuolena oleville Mirasys-jälleenmyyjille ja Mirasys-yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille, kun se tukee yllämainittua henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta palvelukokonaisuuden tuottamiseksi. Viestimällä kanssamme ja käyttämällä eri sivustojamme hyväksyt henkilötietojesi luovutuksen esitetyllä tavalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mirasys pyrkii käsittelemään tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan Talousalueen sisällä. Jos tietoja siirretään ETAn ulkopuolelle maihin, joiden henkilötietojen käsittely poikkeaa EU:n vaatimuksista, Mirasys edellyttää tällöin, että tietoja käsitellään henkilötietolain sallimilla tavoilla ja asianmukaisin suojatoimin.

Viestimällä kanssamme ja käyttämällä eri sivustojamme hyväksyt henkilötietojesi siirtämisen esitetyllä tavalla.

Tietojen suojaus

Tietoturvallisuus ja tietojen luottamuksellisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein kuten kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien, salasanojen ja verkkoliikenteen salauksen avulla. Tiedot säilytetään suojatuilla palvelimilla tai milloin tiedot ovat manuaalisessa muodossa, ne ovat lukitussa tilassa. Henkilötietojen käsittely on rajattu niihin henkilöihin, jotka liittyvät tarvittavan palvelun tuottamiseen.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarkastettavaksi rekisteriin taltioidut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettu, yksilöity pyyntö lähettää Mirasys Oy:hyn.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojensa korjaamista tai talletettujen tietojen poistamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oikaisu-, poisto- tai muu pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettu pyyntö lähettää Mirasys Oy:hyn. Pyynnössä pitää näkyä selvästi, minkälaista korjausta pyyntö koskee.

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin hyödyntää palvelujamme.

Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen jälkeen kohtuullisen ajan kuluttua, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla tekemättä sitä. Tiedot eivät välttämättä poistu heti kaikilta palvelimilta ja varmuuskopioista.

Rekisteröity voi kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla viesteissä mukana olevia ohjeita. Hän voi silti saada edelleen asiakkuuden hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä ja tiedot yhteydenottoa varten

Mirasys Oy
Atomitie 5 C
00370 Helsinki
info@mirasys.com
Puh. vaihde 09 2533 3300
Y-tunnus: 1091879-8