PANKIT

Mirasysin videonhallintajärjestelmä on useiden Euroopan suurien pankkien luotettu turvallisuuden takaaja. Mirasysilla on kymmenien vuosien kokemus pankkien turvaamisesta ja sen haasteista. Videonhallintaratkaisua on kehitetty pankeilta saadun palautteen ja kokemusten avulla, jotta se vastaa pankkien erityisiin valvontatarpeisiin. Pankit luottavatkin Mirasysin sitoutuneisuuteen ja ammattitaitoon.