OPPILAITOKSET

Hyvä videovalvonta on oppilaiden turva sekä arvokkaan irtaimiston suoja. Mirasysin järjestelmä auttaa vandalismin torjunnassa sekä muiden turvallisuusuhkien havaitsemisessa.
Muun muassa Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun valvonta nojaavat Mirasysin turvaratkaisuun. Reykjavikin sekä Trondheimin yliopistot ovat myös ottaneet Mirasysin järjestelmän käyttöönsä.