HOTELLIT

Hotellien videovalvontaratkaisut vaativat joustavuutta järjestelmältä. Tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja järjestelmää pitää voida laajentaa. Integrointimahdollisuus muihin järjestelmiin on välttämättömyys. Ratkaisujen pitää myös tukea turvallisuushenkilöstön tuottavaa työskentelyä. Mirasysin järjestelmä vastaa näihin tarpeisiin. Mahdollisuudet keskitettyyn - ja etähallintaan sekä asteittaiseen päivitykseen analogisesta IP-ratkaisuksi luovat hotelleille joustavuutta. Turvajärjestelmän elinkaaren aikaiset kustannukset pysyvät kuitenkin samalla kurissa.

Hotellissa asiakkaiden tyytyväisyys on yrityksen menestymisen elinehto. Mirasysin avulla vieraiden viihtyvyyttä pystytään parantamaan. Helppokäyttöisyys on myös yksi Mirasysin valteista.