Vaihde: 09 2533 3300
Tuki: 0600 12335 | Ma-pe klo 8–16 |
Sähköposti: info@mirasys.com

Case: Tallinnan satama

TALLINNAN SATAMAN TURVALLISUUS- JA LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄT SAMASSA RATKAISUSSA

Tallinnan Satama halusi lisää tehokkuutta ja automatiikkaa prosesseihinsa. Ajoneuvojen läpimenon piti olla automatisoitu ja nopea. Tehokkuutta haluttiin lisätä myös automaattisella vahinkojen tarkistuksella tavaraliikenteen perävaunujen paikoitusalueelle tultaessa ja lähdettäessä.

Tallinnan Sataman lisäksi myös laivayhtiöillä ja muilla kolmansilla osapuolilla piti olla mahdollisuus käyttää järjestelmää ja vastaanottaa heille lähetettyä dataa.

Tallinnan Satamalle tehty älykäs Mirasys Videonhallintajärjestelmä (VMS) on todellinen IoT-ratkaisu, missä eri järjestelmistä kerätään ja yhdistetään dataa reaaliaikaisesti automaattista päätöksentekoa varten. Data on eri organisaatioiden käytössä järjestelmään tehtyjen määrittelyjen mukaisesti.

Kokonaisratkaisun myötä Sataman prosesseja on tehostettu ja automatisoitu ja asiakaspalvelua parannettu mm. läpimenoaikojen lyhenemisellä. Yksi järjestelmä palvelee eri yhtiöiden eri käyttötarkoituksia. Ekologiselta kannalta katsottuna ajoneuvojen lastaamisen odotusaikojen lyhentyessä myös ajoneuvojen tyhjäkäyntiaika on lyhentynyt. Jo muutaman minuutin lyhennys tuhansien ajoneuvojen odotusajoissa per päivä tuo vuositasolla merkittävää ympäristöhyötyä.